Medlemskap

OBS: På grunn av pandemien har klubben besluttet å halvere årskontingenten for 2021
Hovedmedlem kr. 275,-
Familiemedlem kr. 125,-
Ungdom t.o.m. fylte 25 år kr. 150,-
Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. kr. 150,-

Årskontigenten for 2021

  • Hovedmedlem kr. 550
  • Familiemedlem kr. 250,-
  • Ungdom t.o.m. fylte 25 år kr. 300,-
  • Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. kr. 300,-

Medlemsperioden løper fra 1 mars til 28 februar, og tegnes for et år av gangen. Se forøverig klubbens vedtekter §2 og §5

Betalende medlemmer kan få tildelt egen plass på denne siden til å presentere seg selv og sine bilder.

Hvis en ønsker å bli medlem kan en møte opp i lokalene våre på Furuegg på møtekveldene, Furustadlia 30, 3232 Sandefjord.

Hvis du ønsker kan du gjerne kontakte oss på forhånd slik at kan vi avtales og møtes på utsiden for å lettere finne frem og bli presentert. Tlf: Joachim Heibø 99004805