Giro

OBS: På grunn av pandemien har klubben besluttet å halvere årskontingenten for 2021
Hovedmedlem kr. 275,-
Familiemedlem kr. 125,-
Ungdom t.o.m. fylte 25 år kr. 150,-
Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. kr. 150,-

Medlemskontigenten innbetales til Sandefjord Fotoklubb


VIPPS

Klubben har Vipps og det er mulig å betale kontigenten til : Sandefjord Fotoklubb eller Vippsnr. 578636

Betale til bankkonto

konto: 4212.11.80760

Merk innbetalingen med Navn, betaler du for flere så merk med navnene til de du betaler for.

Årskontingenten for 2021

  • Hovedmedlem kr. 550
  • Familiemedlem kr. 250,-
  • Ungdom t.o.m. fylte 25 år kr. 300,-
  • Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. kr. 300,-

Medlemsperioden løper fra 1 mars til 28 februar, og tegnes for et år av gangen. Se forøverig klubbens vedtekter §2 og §5