Medlemskap

OBS: På grunn av pandemien har klubben besluttet å halvere årskontingenten for 2021
Hovedmedlem kr. 275,-
Familiemedlem kr. 125,-
Ungdom t.o.m. fylte 25 år kr. 150,-
Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. kr. 150,-

Årskontigenten for 2021

  • Hovedmedlem kr. 550
  • Familiemedlem kr. 250,-
  • Ungdom t.o.m. fylte 25 år kr. 300,-
  • Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. kr. 300,-

Medlemsperioden løper fra 1 mars til 28 februar, og tegnes for et år av gangen. Se forøverig klubbens vedtekter §2 og §5

Betalende medlemmer kan få tildelt egen plass på denne siden til å presentere seg selv og sine bilder.

Hvis en ønsker å bli medlem kan en møte opp i lokalene våre på Ranvik brygge på møtekveldene, Ranvik brygge 2, 3212 Sandefjord.

OBS: Pga pandemien har vi ingen møter på Ranvik brygge. Adresse for møtene vil bli annonsert når møtene starter opp igjen.

Hvis du ønsker kan du gjerne kontakte oss på forhånd slik at kan vi avtales og møtes på utsiden for å lettere finne frem og bli presentert. Tlf: Joachim Heibø 99004805