Forslagskasse

Har du et forslag til tema på et klubbmøte eller et forslag til en tur kan du sende inn forslaget ditt til styret.

Alle forslag om aktiviteter, kurs, møter, turer, tips mm vil bli vurdert og lagt inn i en liste som styret kan benytte til aktiviteter til fremtidige møter.

Forslagskasse sandefjordfotoklubb
reCAPTCHA