Giro

Medlemskontigenten innbetales til Sandefjord Fotoklubb

konto: 4212.11.80760

Merk innbetalingen med Navn, betaler du for flere så merk med navnene til de du betaler for.

Årskontigenten for 2019

  • Hovedmedlem kr. 550
  • Familiemedlem kr. 250,-
  • Ungdom t.o.m. fylte 25 år kr. 300,-
  • Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. kr. 300,-

Medlemsperioden løper fra 1 mars til 28 februar, og tegnes for et år av gangen. Se forøverig klubbens vedtekter §2 og §5